Course Image [webinarium] Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacje spółek (przekształcenie, łączenie się, podział)

[webinarium] Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacje spółek (przekształcenie, łączenie się, podział)

Celem webinarium jest wprowadzenie słuchaczy w terminologię i frazeologię polską, brytyjską i amerykańską stosowaną w dokumentach związanych ze zwoływaniem i przeprowadzaniem zgromadzenia wspólników …
Course Image [webinarium] Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów

[webinarium] Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów

Podczas webinarium będziemy zajmować się terminologią i frazeologią polskiego, angielskiego, amerykańskiego i unijnego prawa handlowego na przykładzie trudniejszych fragmentów odpisu z Krajowego Reje…
Course Image Tłumaczenie dokumentów w spółkach: nagrania trzech webinariów prowadzonych przez prof. Łucję Biel

Tłumaczenie dokumentów w spółkach: nagrania trzech webinariów prowadzonych przez prof. Łucję Biel

Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów z zakresu prawa spółek  Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: walne zgromadzenie Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacj…