Help with Search courses

[webinarium] Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacje spółek (przekształcenie, łączenie się, podział)

Celem webinarium jest wprowadzenie słuchaczy w terminologię i frazeologię polską, brytyjską i amerykańską stosowaną w dokumentach związanych ze zwoływaniem i przeprowadzaniem zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla osób działających już w tej tematyce bądź nią zainteresowanych.


Prowadząca: dr hab. Łucja Biel,  adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka przysięgła języka angielskiego, autorka ponad 40 artykułów na temat tłumaczeń prawnych i prawniczych.

Opis webinarium >

Tłumaczenie dokumentów w spółkach: nagrania trzech webinariów prowadzonych przez prof. Łucję Biel

  • Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów z zakresu prawa spółek 
  • Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: walne zgromadzenie
  • Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacje spółek (przekształcenie, łączenie się, podział)

[webinarium] Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów

Podczas webinarium będziemy zajmować się terminologią i frazeologią polskiego, angielskiego, amerykańskiego i unijnego prawa handlowego na przykładzie trudniejszych fragmentów odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zastanowimy się, jak w optymalny (funkcjonalny) sposób przybliżyć terminy odbiorcy z innego systemu prawnego poprzez różne strategie i techniki tłumaczenia oraz typy ekwiwalentów. 


Prowadząca: dr hab. Łucja Biel,  adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka przysięgła języka angielskiego, autorka ponad 40 artykułów na temat tłumaczeń prawnych i prawniczych.

Opis webinarium >