Course Image Tłumacz na policji (EN, edycja 2020)

Tłumacz na policji (EN, edycja 2020)

Cele kursu: zapoznać tłumaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi pracy policji i czynności policyjnych (legitymowanie, zatrzymanie, przeszukiwanie, przesłuchiwanie); pokazać, jak można tłumaczy…
Course Image Tłumaczenie dokumentów w spółkach: nagrania trzech webinariów prowadzonych przez prof. Łucję Biel

Tłumaczenie dokumentów w spółkach: nagrania trzech webinariów prowadzonych przez prof. Łucję Biel

Tłumaczenie odpisu z KRS i podobnych dokumentów z zakresu prawa spółek  Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: walne zgromadzenie Tłumaczenie dokumentów w spółkach kapitałowych: transformacj…
Course Image Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Podczas webinarium: przedstawione zostaną problemy często pojawiające się w tłumaczeniu umów oraz ich optymalne rozwiązania, omówione zostaną strategie radzenia sobie z takimi problemami, prowadzący …
Course Image 50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (edycja 2020)

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (edycja 2020)

Celem webinarium jest: zapoznanie słuchaczy z najczęściej spotykaną terminologią i frazeologią dotyczącą procedury cywilnej w Polsce, omówienie typowych problemów/pułapek językowych w tłumaczeniu pis…
Course Image 50 przydatnych terminów z procedury karnej

50 przydatnych terminów z procedury karnej

Celem webinarium jest: zapoznanie słuchaczy z najczęściej spotykaną terminologią i frazeologią dotyczącą procedury karnej w Polsce, omówienie typowych problemów/pułapek językowych w tłumaczeniu pism …