Help with Search courses

Pokrzywdzony czy poszkodowany? Wyrok czy decyzja? Wyzwanie dla tłumaczy wszystkich języków: porównujemy terminologię w prawie cywilnym, karnym i administracyjnym.

Podczas wyzwania uporządkujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę o polskim prawie i jego języku. Zmierzysz się z praktycznym zadaniem z zakresu wyszukiwania informacji prawniczych. Będziesz też mieć okazję do przetłumaczenia fragmentu tekstu na swój język roboczy.