Help with Search courses

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020

Kurs przygotowuje słuchaczy do zdania renomowanego brytyjskiego egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN, 2019/2020)

  • Szczegółowe i praktyczne przedstawienie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
  • Przedstawienie przydatnych materiałów do samodzielnej pracy i przygotowania do egzaminu.
  • Tłumaczenie pisemne tekstów prawnych i prawniczych: strategie i cele – systematyzacja poglądów z ilustracjami praktycznymi i wskazaniem, na co one się przekładają w konkretnych tłumaczeniach.
  • Duży nacisk i odpowiednio dużo czasu na ćwiczenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i a vista) tekstów prawnych i prawniczych.

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2019

Kurs przygotowuje słuchaczy do zdania renomowanego brytyjskiego egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. Czas trwania: czerwiec-listopad 2019 r., z przerwą wakacyjną.