Course Image Tłumaczenie pism sądowych i procesowych (DE)

Tłumaczenie pism sądowych i procesowych (DE)

Podczas kursu uporządkujesz swoją wiedzę o rodzajach pism sądowych i procesowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pogłębisz wiedzę z zakresu terminologii i frazeologii, która jest niezbę…
Course Image [online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j. angielski), edycja 2.

[online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j. angielski), edycja 2.

Kurs przedstawia kluczowe instytucje cywilnego prawa procesowego i pomaga sprawnie tłumaczyć najważniejsze dokumenty w postępowaniu w sądach cywilnych.Pełny opis kursu >