Course Image  Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j, angielski), edycja 3, 2021

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j, angielski), edycja 3, 2021

Kurs przedstawia kluczowe instytucje cywilnego prawa procesowego i pomaga sprawnie tłumaczyć najważniejsze dokumenty w postępowaniu w sądach cywilnych.
Course Image Tłumaczenie pism sądowych i procesowych (DE)

Tłumaczenie pism sądowych i procesowych (DE)

Podczas kursu uporządkujesz swoją wiedzę o rodzajach pism sądowych i procesowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pogłębisz wiedzę z zakresu terminologii i frazeologii, która jest niezbę…
Course Image [online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j. angielski), edycja 2, 2018

[online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j. angielski), edycja 2, 2018

Kurs przedstawia kluczowe instytucje cywilnego prawa procesowego i pomaga sprawnie tłumaczyć najważniejsze dokumenty w postępowaniu w sądach cywilnych.Pełny opis kursu >