Course Image Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (EN, 2024)

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (EN, 2024)

Kurs przedstawia kluczowe instytucje cywilnego prawa procesowego i pomaga sprawnie tłumaczyć najważniejsze dokumenty w postępowaniu w sądach cywilnych.
Course Image  Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j, angielski), edycja 3, 2021

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (j, angielski), edycja 3, 2021

Kurs przedstawia kluczowe instytucje cywilnego prawa procesowego i pomaga sprawnie tłumaczyć najważniejsze dokumenty w postępowaniu w sądach cywilnych.